5 ویژگی مهم یک کسب و کار ایده آل

در این فایل تصویری درخصوص چگونگی رسیدن به درآمد انفعالی و غیر فعال و مالکیت کسب و کار برای دوستان مدار ثروت صحبت کردم و در خصوص ویژگیهای یک کسب و کار ایده آل در قرن 21 توضیحات جامعی دادم.
هر کدام از ما باید یک منبع درآمد غیر فعال برای خود ایجاد کنیم وگرنه باید تا پایان عمر همیشه مشغول کار و فعالیت باشیم برای یک درآمد ناچیز و اندک.
نکته مهم اینست که اگر شما اصول مهم راه اندازی یک کسب و کار درست را ندانید نمیتوانید اینکار را به صورت اصولی و صحیح انجام دهید.
فقط کافیست 5 نکته اساسی را برای شروع یک کسب و کار رعایت کنید تا شما هم به جمع میلیونرهای خود ساخته به پیوندید.
در فایل زیر توضیحات جامعی در خصوص 5 ویژگی مهم برای یک کسب و کار ایده آل ارائه شده است.
مطمئن هستم در این فایل 43 دقیقه ای مطالب بسیار مفیدی در خصوص شروع یک کسب و کار ایده آل خواهید آموخت و شما هم با هر دانش و تخصصی میتوانید یک درآمد غیر فعال برای خود داشته باشید.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
کانال تلگرام مدار ثروت