همواره از کائنات درخواست کن.
خواسته‌هایت را به زبان حال، روی کاغذ بنویس . همواره با این جمله شروع کن: "هم‌اکنون خوشحال و شاکر هستم."
در مورد خواسته‌هایت باید ....

قانون جذب، در برابر افکار تو عکس‌العمل نشان میدهد. چه خوب، چه بد.
قانون جذب، صرفاً همان چیزی را که در ذهنت میگذرد به سوی تو برمی‌گرداند.
وقتی تو حواست را متوجه چیزی میکنی - مهم نیست که چه باشد - در واقع

“فقط بفهمید چه زمانی واقعا خواهان موفقیت هستید, دیگر هیچوقت تسلیم نمی شوید چون مهم نیست شرایط چقدر رو به سختی برود” __ناشناس
“مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید. این را بدانید … فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید, نه کس دیگری” __لس براون
...............

« هر آنچه که از خداوند طلب کنید او بیش از آن چه که فکر کنید با آغوش باز به شما اعطا می کند »

1.اکنون میدانم که خداوند میخواهد صاحب همه چیز باشم همه چیزهایی که دوست دارم و زندگی ما در این دنیا شکوفاتر می سازد............

کانال تلگرام مدار ثروت