آلبرت انشتين در چهاردهم مارس 1879 درشهر اولم آلمان به دنيا آمد .او پسر
اول از دو پسر خانواده بود . خانواده درسال بعد به شهر مونيخ كه درآن پدر
وعمويش يعقوب يك كارگاه مهندسي برق داير كرده بودند نقل مكان كرد ، يك
سال پس از آن دختري به نام ماريا ن يز درخانواده به دنيا آمد .

آندره ماري آمپر در 22 ژانويه سال 1775 در شهر ليون فرانسه به دنيا آمد . او
در كودكي اعدام پدرش را ديد واين موضوع سخت درروح حساسش اثر
بخشيد.

افلاطون در سال 427 قبل از ميلاد در خانواده اي اشرافي به دنيا آمد .در
18 سالگي با سقراط آشنا شد ومدت 10 سال را به شاگردي سقراط به سر برد
. بعد از اعدام سقراط يك سلسله سفر را آغاز كرد كه طي اين سفرها از نقاط
مختلفي از جهان نظير مصر و سيسيل و فلسطين ديدن كرد. او در اين سفرها
با انديشه هاي متفاوتي آشنا شد كه تاثير آن ها در افكارافلاطون هويدا
است.

کانال تلگرام مدار ثروت