گفته‌هایی از راز (2)

 همواره از کائنات درخواست کن.
خواسته‌هایت را به زبان حال، روی کاغذ بنویس . همواره با این جمله شروع کن: "هم‌اکنون خوشحال و شاکر هستم."
در مورد خواسته‌هایت باید کاملاً شفاف باشی.
کائنات کاتالوگ تو هستند و تو از این کاتالوگ سفارش می‌دهی.
باور کن که از قبل، آن (خواسته‌ات)، مال خودت است.
آنچه را می‌خواهی از قبل مجسم کن که مال تو شده است. بدان که سرانجام به سراغ تو می‌آید. بابت آن خودت را ناراحت و نگران نکن. فکر کن که آن مال تو شده است و از قبل صاحب آن بوده‌ای.
باید طوری حرف بزنی، طوری عمل کنی و طوری فکر کنی که انگار همین حالا در حال دریافت آن هستی.
شک و دودلی را از خودت دور کن و بگو می‌دانم که در راه است.
یکبار درخواست کن، باور کن آن را دریافت کرده‌ای و سپس تنها کاری که لازم است برای دریافت آن انجام دهی، همان حس خوب است.
سریع‌ترین راه برای رسیدن به بسامد احساس خوب این است که بگویی: "هم‌اکنون در حال دریافت آن هستم. هم‌اکنون همه‌ی چیزهای خوب را در زندگی‌ام دریافت می‌کنم. هم‌اکنون (خواسته‌ات را بگو) دریافت می‌‎کنم."
اولین گام را با ایمان و اعتقاد راسخ بردار. لزومی ندارد کل راه‌پله را ببینی. فقط گام اول را بردار.
اگر انتظار موارد مهم را داشته باشی، از قبل زندگی خودت را خلق کرده‌ای.
با از قبل فکر کردن، پیشاپیش نیروهای کائنات را در هر کاری که می‌کنی و هر جا که می‌روی، تنظیم کن. در این صورت به گونه‌ای هدفمند زندگی‌ات را خلق کرده‌ای.
قانون جذب مثل غول علاء‌الدین هر خواسته‌ات را برآورده می‌کند.
روند خلق از طریق برداشتن سه گام به تو کمک می‌کند تا هر آنچه را می‌خواهی خلق کنی: درخواست، باور، دریافت.
هر شرایطی که در حال حاضر داری، صرفاً واقعیت فعلی توست، و این واقعیت در اثر شروع استفاده از راز، متحول می‌شود.
اینکه بشر می‌تواند خودش را تغییر دهد و ارباب سرنوشت خودش شود، نتیجه‌ی ذهنی هوشیار در برابر قدرت تفکر درست است.
وقتی می‌خواهی اوضاع را تغییر دهی، در وهله‌ی اول باید طرز فکرت را عوض کنی.
میل شدید، تو را با آنچه در اشتیاقش هستی، مرتبط می‌کند و توقع و انتظار هم آن را به سوی زندگیت می‌کشاند.
انتظار آنچه را می‌خواهی داشته باش، نه عکس آن را.
 

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
کانال تلگرام مدار ثروت