جان دالتون
جان دالتون در سال 1766 ، درانگلستان متولد شد . خانواده ي او دريك كلبه ي كوچك در روستايي زندگي ميكردند . جان در كودكي ، به همراه برادرش در يك مزرعه كار ميكرد ودرمغازه ي پدر در بافتن لباس او را ياري ميدادند . باوجود فراهم بودن اندكي از لوازم او ليه ي زندگي ، آن ها خانواده ي فقيري بودند ، بسياري از پسران فقير در آن زمان از داشتن تحصيلات محروم بودند ، اما جان توانست با خوش شانسي در مدرسه اي در نزديكي زادگاهش مشغول تحصيل شود .
او به يادگيري علاقه ي زيادي نشان ميداد . آموزگاران نيز اورا به يادگيري تشويق ميكردند .در 12 سالگي ، اواولين مدرسه ي خودرادر شهري نزديك محل اقامتش بازكرد اما به خاطر كمبود پول مجبور به بستن آنجا و كاركردن در مزرعه عمه اش شد.
3 سال بعد ، به همراه برادر بزرگتر ويكي از دوستانش مدرسه اي را در كندال انگليس بازكرد وبه تدريس انگليسي . لاتين ، يوناني، فرانسوي و 21 موضوع علمي و رياضي پرداخت . جان به يادگيري طبيعت و هواي اطراف خود مي پرداخت . او پروانه ها ، حلزون ، و .... را جمع آوري ميكرد . جان دالتون پي برد كه دچار كوررنگي است وبه يادگيري آن روي آورد . در 1793 ، جان به عنوان معلم خصوص ي به منچستر رفت و در كالج جديد مشغول به تدريس شد .ودرآنجا به مطالعه برروي گازها پرداخت . او به عناصر واجزاء مخت لف وچگونگي درست شدن آن ها انديشيد .جان نظريه اي داشت كه بر طبق آن ، هر عنصري از اتم ها مجزا تشكيل شده و تمام عناصر با يكديگر متفاوت هستند زيرا اتم هاي سازنده هر كدام از آنها ، با ديگري متفاوت است .
او فكر ميكرد كه هر عنصري وزن مخصوصي دارد ، زيرا از اتم ها ي متفاوتي نظامي نوين » ، تشكيل شده است . در سال 1808 ، جان دالتون كتابي با مضمون منتشر كرد كه درآن وزن بسيار ي از اتم هاي شناخته شده « در فلسفه ي شيمي را جمع آوري وليست كرده بود .
مقدار عددي وزن هايي كه او محاسبه كرده كاملاً دقيق نبودند ، اما مبنايي اگر چه بسياري نظريه ي دالتون در « جدول دوره اي پيشرفته » بودند براي مورد ساختار اتم را نپذيرفتند ، اما بر تحقيقات خود براي دفاع از نظريه اش ادامه ميداد .
جان دالتون در سال 1844 درگذشت ، اوبا افتخار در انگلستان به خاك سپرده شد بيش از 400000 نفر بدن بي جان اورا هن گام قرار گرفتن در تابوت مشاهده كردند . بعنوان آخرين تجربه وآزمايش ، او از كالبد شكافي استفاده كرد تا دليل كوررنگي خود را پيدا كند . او ثابت كرد كه چشمان او دليل اين بيماري نميباشند بلكه اشكال از قوه درك و احساس بينايي او در قسمتي از مغز اوبود كه از كارافتا ده بود . حتي تا لحظات آخر زندگي او به گسترش علم و دانش كمك كرد .
امروز ، دانشمندان در هرجا ، نظريه ي دالتون درباره ي ساختار اتم را مورد قبول ميدانند . يك پسر ساده ي روستايي روش جديدي براي انديشيدن و نگاه كردن به عالم هستي و چگونگي كاركردن را به مردم و اهل دانش نشان داد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
کانال تلگرام مدار ثروت